Ponúkame

Ponúkame
Nosným programom je výroba 100%-ných vlnených tkanín a zmesových tkanín mykaných, ďalej vlnených a zmesových priadzí tkáčskych a pletiarenských.
______________________________________
  1. Súkno vlnené vo váhach od 500 do 900 gr/bm
  2. Vlnený flanel
  3. Vlnené zmesové tkaniny mykané pánske a dámske
  4. Deky vlnené a zmesové
  5. Technické tkaniny vlnené a syntetické  (filtračné súkna, ťazké súkna pre obuvnícky priemysel)
  6. Uteráky a utierky bavlnené
  7. Priadze vlnené tkáčske a pletiarenské