História

História

Textilná výroba sa datuje od roku 1868.

Lučeneckí podnikatelia na čele s ľudovítom Grimmom na brehu potoka Kriváň v Opatovej pri Lučenci vybudovali továreň na jemné súkno. V pozemkovej knihe obce Opatová sa dňa 21.júna 1868 zapisuje podnik “Lučenecký vlnárenský závod na jemné súkno v Opatovej pri Lučenci”. Začínali s tkaním vojenského súkna, prikrývok a pokračoval výrobou látok na pánske obleky. Surovinou bola pôvodne čistá vlna, neskôr vlna s primiešaním buničiny.

V roku 1883 mala súkenka oficiálny názov “František Regenhart a spol., továreň na vojenské súkno”. V roku 1910 stúpla výroba na 10 tisíc kusov súkna, t.j. 350 tisíc metrov pri zamestnávaní 500 robotníkov. Počas prvej svetovej vojny sa Opatovská súkenka takmer výlučne venovala výrobe súkna na vojenské učely. Na konci druhej svetovej vojny nemecké vojská demontovali strojné zariadenie a odvážali do Nemecka. V Maďarsku boli zachytené Sovietskymi vojskami a vrátené späť.

Od roku 1958 sa v podnikovom registry mení názov podniku na “Poľana, vlnárske závody n.p. vyznamenaný Radom republiky”. Tkaniny z Poľany sa dostali na všetky kontinenty a do rôznych krajín, napr.: Anglicko, USA, Kanada, Mexiko, Brazília, Japonsko, Austrália, Grécko, Egypt, Sýria, Čína, Nórsko, Nemecko, Rusko, Taliansko, atď.